Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti Hodnotenie najvyššej dôveryhodnosti
Pomáhame už od r. 2004
Špecialisti na Bavorsko
Overení klienti
Možnosť Skype pohovoru Možnosť Skype pohovoru Novinka

Blog

Odporúčanie pre sunset opatrovateľky pri vykonávaní činnosti mimo domácnosť


Toto odporúčanie je určené najmä vám - opatrovateľkám/om v domácnosti. Toto odporúčanie neslúži len pre vašu vlastnú ochranu. Pred infekciou sa majú chrániť aj opatrované osoby, ktoré sú najzraniteľnejšie.

Hygienické a iné opatrenia pri vykonávaní činností mimo domácnosti

Vyhnite sa všetkým zbytočným kontaktom ako sú voľnočasové aktivity, zbytočné nákupy, návštevy priateľov. Ak nevyhnutné činnosti mimo domu nemôže vykonať iná osoba, urobte nasledujúce opatrenia:

1. Ochrana sliznice

Koronavírus vstupuje do tela cez sliznicu (ústa, nos a oči). Tieto musia byť obzvlášť chránené! Pri opustení domácnosti noste ochranu úst. Vieme, že toho času profesionálna ochrana úst je sotva k dispozícii. Ušite si takúto ochranu úst sami alebo požiadajte o pomoc svoje okolie. Pokyny (návod) nájdete na internete. Šál alebo šatka okolo úst a nosa sú vždy lepšie ako žiadna ochrana. Nosenie slnečných okuliarov / okuliarov môže zabrániť vírusu vniknúť do spojiviek očí.

2. Hygiena rúk

Po opustení domácnosti noste rukavice. Nosenie rukavíc zabraní, že sa chytíte tváre a tým zabránite aj prenosu vírusu z prstov do okolia úst, nosa a oči. Ak nemáte k dispozícii žiadne jednorazové rukavice, použite kožené alebo bavlnené rukavice sú vždy lepšie ako žiadne.

3. Plánovanie a kontakty

Plánujte si vybavovať veci a čas, kedy je na danom mieste čo najmenej ľudí. (napr. Supermarket). Nezostávajte pri iných ľuďoch dlhšie ako je nevyhnutné a dodržiavajte odstup minimálne 2 metre vo všetkých smeroch.

4. Návrat do domácnosti

  • Stiahnite rukavice tak, aby sa dlaň nedotýkala vonkajšia strany rukavíc. Jednorazové rukavice vyhoďte do smetného koša pred vchodovými dverami.
  • Zložte si ochranu úst a uložte tak, aby opatrovaná osoba neprišla s ochranou úst do kontaktu.
  • Bezodkladne si umyte ruky Vaše ruky vodou a mydlom minimálne 30 sekúnd.
  • Až teraz si zložte Váš kabát alebo bundu.